หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-670-566
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3
 
 
     
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.เดือนธันวาคม 2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 34 
 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต้านการส่งเสริมสุขภาพฯ [ 7 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 33 
 
ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 24 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 54 
 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 6 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 46 
 
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ของอปท. (ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) [ 6 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 37 
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน [ 6 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 32 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมพาหะนำโรคสำหรับ อปท. รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 35 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 221
     
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-670-566
                                        จำนวนผู้เข้าชม 6,739,834 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com