หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หินกอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389-516,
      036-389-517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''เมืองแห่งการพัฒนา สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
สร้างอัตลักษณ์เมืองแห่งวัฒนธรรมและการกีฬา ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหินกอง
1
2
3
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
วัดบ้านลาด
วัดห้วยขมิ้น
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
   
 
ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT 2024 [ 16 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 101 
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาสำหรับประชาชน Traffy fondue [ 3 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 154 
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ เสียงไร้สายเกิดการชำรุดและขัดข้องในระบบ [ 28 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ตารางปฏิบัติงานการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แบบเชิงรุก) [ 21 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 26 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหินกองใสสะอาด งดให้ งดรับ No Gift Polic [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องทุกข์ร้องเรียนต่อวุฒิสภา [ 16 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์แผนการออกตรวจเหตุการณ์ประจำวันเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนต่อวุฒิสภา [ 9 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 46 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสถานีตำรวจภูธรหนองแค [ 9 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 54 
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อรับวัคซีนพิษสุนัขบ้า [ 2 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 50 
เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง (บ้านบุ) ปีการ [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 53 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเทศบาลหินกอง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 แ [ 22 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 45 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเทศบาลหินกอง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 แ [ 22 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 50 
เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง ปีการศึกษา 256 [ 22 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 53 
 
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กองสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 1 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 33 
เรื่อง ประกวดราจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวด [ 1 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 34 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธี [ 27 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 32 
   
 
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 21 
แบบป้ายและประมาณการราคา คก.พัฒนา ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 16 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1574  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1575  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1550  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1572  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18 กค. มท 0803.4/ว1577,ว1578 รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1570  [ 11 เม.ย. 2567 ]
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1561 บัญชีแนบท้าย  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กตร. มท 0811.1/ว1557  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว1505  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1517  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 กศ. มท 0816.3/ว1519 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-6  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1549  [ 10 เม.ย. 2567 ]
รายงานผลการดำเนินการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ชุดที่ 10 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว1555  [ 10 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1547 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ กสว. มท 0820.2/ว1541 เอกสารแนบ  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1533 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1534 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
otop
ผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทยบ้านหนองจิก (Mujalin)
   
 
 
ทต.พุกร่าง ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567 (ลงนามในสัญญาแล้ว ณ วัน [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
ทต.พุกร่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำระงับเหตุไฟไหม้หญ้า [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านลำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.พุกร่าง ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.วิหารแดง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุก แแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.วิหารแดง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุก แแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลิ่งชัน ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประช [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างฯ [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน จดหมายข่าวเทศบาลตำบลหนองโดน ต.ค.66 - มี.ค.67 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.สวนดอกไม้ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยที่ประสบเหตุรุนแรงในเบื้องต้น [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.สวนดอกไม้ การประชุมร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาฯ เพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินการให้ความ [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายกรณีเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลสะดอกไม้ เพื่อเร่งให้ความช [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาว ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต. ห [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะฯ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 4 กลุ่มบ้ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลิ่งชัน โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ว [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านป่า จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389-516, 036-389-517
e-Mail : saraban@hinkong.go.th
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
                  จำนวนผู้เข้าชม 9,602,493 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10