หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3

สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  

วัดห้วยขมิ้น  

วัดมุจลินทสราราม  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
   
 
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
- สระบุรี - ปทุมธานี - ลพบุรี เข้าชมสวนสวย ที่สวนนงนุชพัทยา ฟรี!!! ในเดือนกันยาย [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
8 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีน [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
8 เทคนิคป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง และการเกิดซ้ำ [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
แจกพันธ์ุกล้าไม้ ฟรี [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
แจ้งข่าวด่วน จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
แยกขยะให้ถูกถัง และกำจัดให้ถูกวิธี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ [ 2 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศ [ 22 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยก [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊บ [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
   
 
โอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 61-พฤษภาคม 62) [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
การส่งเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
 
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3815  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3823  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3814  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3818  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3816  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3812 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
จัดส่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2562 (แบบ 1-2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3819  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กสธ. มท 0819.3/ว3811  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว3727  [ 19 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว5574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16995-1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3785  [ 19 ก.ย. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3774 [แบบรายงานฯ]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3744  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]

หมูทุบหมวดยู
   
 
 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) เพื่อใช้ในงานกอง [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง รายชื่อขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อการ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.พุกร่าง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ชุมชนบ้านหนองหลุม [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ธารเกษม ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี - ผ้าป่าขยะ (ขยะมีค่า) เพื่อร่วมทำบุญสมทบทุนชมรมผู้สู [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองย่างเสือ ลงพื้นที่ มอบของให้ นายสกอน โจรรัมย์ ในพื้นที หมู่ 5 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
ทต.กุดนกเปล้า โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ธารเกษม โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 10 เครื่อ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยก [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดชุมชนประชาร่วมใ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.สระบุรี ประกาศเทศบาลเมืองสระบุรีการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
อบต.หนองยาว โครงการหนูน้อยสุขภาพดีฯ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.พุกร่าง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงชาติฯ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเท้าถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3314 หมู่ที [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.สวนดอกไม้ การรณงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลสวนดอกไม้ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หินกอง ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389517,036-389520
                                        จำนวนผู้เข้าชม 6,342,425 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com