หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-670-566
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหินกอง
    เลขที่ 79 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
    โทรศัพท์: 036-389517,036-389520
    โทรสาร: 036-670-566
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงานบริการ ตามภารกิจของเทศบาลตำบลหินกอง กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลหินกอง
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561
คู่มือการใช้เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหินกอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-670-566
                                        จำนวนผู้เข้าชม 6,667,478 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com