หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-670-566
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3
 
 
 


นายวชิระ ทั่งสวัสดิ์
ปลัดเทศบาล
 
 


นางสุณีรัตน์ จึงรัศมีพานิช
รองปลัดเทศบาล


ว่าง
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางถนิมลักษมิ์ จิตรอารีย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางศุภลักษณ์ สูงนารถ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางอิศราวัลย์ สุขโต
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมพร วงษ์แสง
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวจุฑารัตน์ คำจร
รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นายเทิดศักดิ์ อบสุวรรณ
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวพิชญ์ชญานันทน์ คงถิ่นฐาน
รก.หัวหน้าสำนักปลัด


นางนันท์นภัส ทวีโชควรพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-670-566
                                        จำนวนผู้เข้าชม 6,739,488 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com