หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-670-566
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3
 
 
 


นายวชิระ ทั่งสวัสดิ์
ปลัดเทศบาล
 
 


นางสุณีรัตน์ จึงรัศมีพานิช
รองปลัดเทศบาล


ว่าง
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวพิชญ์ชญานันทน์ คงถิ่นฐาน
รก.หัวหน้าสำนักปลัด


นายไตรภูมิ มาลาแดง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางอารีย์ บุตรตรา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศรินทิพย์ ธีร์สุพงค์
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติงาน


นางกรรณิการ์ บุณยรัตพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางภัทรา วงษ์แสง
ลูกจ้างประจำ


นายอรรถพล อรรถชัยพานิช
ลูกจ้างประจำ
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-670-566
                                        จำนวนผู้เข้าชม 6,667,475 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com