หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3

สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
 
 
 
 
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
 
การส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
 
ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย และจิตใจของประชาชน
 
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 
การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพและชุมชน
 
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ
 
 
   
 
 
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
 
   
 
 
ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ
 
สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389517,036-389520
                                        จำนวนผู้เข้าชม 6,395,749 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com