หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-670-566
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3

สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  
 
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
 
 
   
 
 
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
 
พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร
 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน
 
ส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการที่ดี
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ