หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-670-566
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3
 
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลหินกองมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
 
พื้นที่ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมถนนในเขตเทศบาลประมาณร้อยละ 90
 
 
จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลหินกองประมาณร้อยละ 98
 
หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ สำนักงานประปาหนองแค
 
กำลังการผลิตประมาณ 13,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 
แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิต คือ น้ำจากคลองระพีพัฒน์ โดยซื้อจากกรมชลประทาน
 
 
 
จำนวนโทรศัพท์บ้านในพื้นที่ มีประมาณร้อยละ 75 ของพื้นที่
 
จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ มีประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่
 
จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ มี 1 ชุมสาย สามารถให้บริการสูงสุด จำนวน 2,150 เลขหมาย
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ตั้งอยู่บนถนนสุวรรณศร
 
ระบบเสียงตามสาย ครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 90
 
หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ได้แก่
 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองแค สาขาหินกอง
 
สถานีตำรวจทางหลวงหินกอง
 
สำนักงานบริการโทรศัพท์หินกอง
 
สำนักงานประปาหนองแค
 
ด่านป่าไม้หินกอง
 
 
สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี จำนวน 30 ครั้ง
 
รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน
 
รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 6 คัน
 
รถบันได จำนวน 1 คัน
 
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 4 เครื่อง
 
พนักงานดับเพลิง จำนวน 21 คน
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 190 คน
 
การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 ครั้ง
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-670-566
                                        จำนวนผู้เข้าชม 6,667,393 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com